84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

SPÓŁDZIELCZE  USŁUGI

Zakład Konserwacji działający w ramach struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej świadczy usługi odpłatne na rzecz właścicieli mieszkań oraz innych podmiotów gospodarczych wykonując następujące prace:                                                              

 • wymiana kuchenek oraz piecyków gazowych,
 • wymiana zaworów wraz z modernizacją instalacji gazowej, 
 • przeglądy instalacji gazowej
 • wykonywanie uproszczonych prób szczelności instalacji gazowej
 • naprawa oraz wymiana instalacji wodnej wewnątrz lokalu,
 • konserwacja, naprawa i wymiana urządzeń: wanien, mis ustępowych, desek sedesowych, płuczek ustępowych, zlewozmywaków i umywalek wraz  z syfonami oraz  bateriami,
 • usuwanie niedrożności przewodów odpływowych - kanalizacyjnych od urządzeń sanitarnych w lokalu do pionów zbiorczych,
 • naprawa i wymiana osprzętu elektrycznego, wymiana bezpieczników instalacji elektrycznej i gniazd bezpiecznikowych,
 • wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej
 • naprawa ościeży i wymiana skrzydeł drzwiowych wejściowych wewnętrznych
  w obrębie lokalu i pomieszczeń przynależnych,
 • wymiana oraz naprawa  zamków w skrzynkach podawczych
 • koszenie trawy, strzyżenie żywopłotów,
 • wycinka oraz przecinka pielęgnacyjna drzew i krzewów,
 • karczowanie pni drzew.

Realizacja usług następuje po wcześniejszym pisemnym wystąpieniu zainteresowanej osoby lub zgłoszeniu telefonicznym w administracji osiedlowej.  Usługę  zamówić można również bezpośrednio w Zakładzie Konserwacji nr. tel. 84 639 20 29 lub 502 390 365