84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

Organy Spółdzielni

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu

Przewodniczący - Ryszard Będkowski
Z-ca Przewodniczącego - Antoni Pańko
Sekretarz - Urszula Adamczuk

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Przewodniczący - Tadeusz Dąbrowski
Członek - Roman Kozak
Członek - Jerzy Zbyryt

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Marcin Jabłoński
Członek - Tomasz Jagielski
Członek - Anna Wysoczyńska

Komisja Społeczno-Samorządowa

Przewodniczący - Stanisław Rudy
Członek - Leszek Wójtowicz
Członek - Aleksander Złamaniec

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu

Prezes Zarządu - Jerzy Nizioł
Z-ca Prezesa - Jerzy Kość
Członek - Władysław Chomicki