84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

Wykaz kontaktów w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu

rozwiń  

 

tel. 84 638-03-50

fax. 84 638 03 44

e-mail: sekretariat@sml.zamosc.pl

Stanisława Dziaduszek - Główny Księgowy

tel. 84 638-03-56

 

tel. 84 638-03-42

 

tel. 84 638-03-57

 

tel. 84 638-03-64

 

tel. 84 638-03-58

 

tel. 84 638-03-63

 

tel. 84 638-03-32

 

e-mail: ksiegowosc@sml.zamosc.pl

 

tel. 84 638-03-67

 

tel. 84 638-03-51

 

e-mail: lokalowy@sml.zamosc.pl

 

tel. 84 638-03-53

e-mail: mieszkaniowy@sml.zamosc.pl

 

tel. 84 638-03-34

 

e-mail: kadry@sml.zamosc.pl

tel. dyżurny - 502 39 03 65

tel. 84 638-03-68,

 

 

e-mail: konserwacja@sml.zamosc.pl

                      

tel. 84 638-03-45

Administracja Osiedla Reymonta, Szwedzkiej-Brzozowej, Lubelskiej

ul. Wiejska 17
22-400 Zamość
tel. 84 638-03-41

 


Administracja Osiedla Orzeszkowej, Kilińskiego, Piłsudskiego

ul. Piłsudskiego 33
22-400 Zamość
tel. 84 639-56-02, 638-03-36

 

Administracja Osiedla Planty

ul. Peowiaków 58A
22-400 Zamość

tel. 84 638-03-37