84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

"Stowarzyszenie Klub Abstynenta WIARUS"

Klub odgrywa ważną rolę w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Jest miejscem, gdzie powadzone są różnorodne działania rehabilitacyjne wspierające trzeźwość członków. Jest dużym wsparciem dla członków i ich rodzin.


Spotkania Klubu odbywają się przy ulicy Peowiaków 66.


Klub otwarty jest przez cały rok z wyjątkiem świąt i wigilii.


W okresie letnim:
poniedziałek - sobota 17:00-21:00
niedziela 16:00 - 21:00
W okresie zimowym:
poniedziałek - sobota 17:00-20:00
niedziela 16:00 - 20:00


Na terenie klubu działają:
Punkt konsultacyjno - informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin - piątki 17:00 - 19:00
grupy samopomocowe:

  • grupa AA "Padwa" - mitingi w każdy wtorek o godzinie 18:00
  • grupa AA dla kobiet uzależnionych "Światełko Nadziei" - mitingi w II i ostatnią środę miesiąca o godzinie 18:00
  • grupa DDA - mitingi w czwartek o godzinie 18:00