84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

DRUKI DO POBRANIA

Oświadczenie - Zgłoszenie adresu do korespondencji

Oświadczenie - Rezygnacja z adresu do korespondencji.

Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni

Dyspozycja zbywcy mieszkania odnośnie dokonanych wpłat za mieszkanie

Dyspozycja zwrotu udziałów

Oświadczenie zmiany zaliczki na wodę

Oświadczenie współwłaścicieli w sprawie wyboru reprezentanta - kupno, darowizna

Oświadczenie współwłaścicieli w sprawie wyboru reprezentanta - spadek

 

WYTYCZNE dotyczące przeprowadzenia remontu w mieszkaniu

Zgłoszenie remontu mieszkania

Zgłoszenie wymiany stolarki okiennej

Wniosek o montaż nawiewników

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu informuje, że zgodnie z zapisem zawartym w § 2 ust. 6. Uchwały Rady Miasta Zamość Nr XXIV/385/2020 z dnia 28 września 2020r. zwolnieniem z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi objęci zostali właściciele nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1348).
Aby skorzystać ze zwolnienia niezbędne jest podanie aktualnej, faktycznej liczby osób zamieszkałych w lokalu, w tym liczby osób posiadających uprawnienia wynikające z karty dużej rodziny.
Czynności takiej można dokonać poprzez wypełnienie oraz dostarczenie do Spółdzielni Mieszkaniowej stosownego oświadczenia, którego druk został zamieszczony poniżej.
Wypełnione oraz podpisane oświadczenie można przesłać pocztą lub dostarczyć za pośrednictwem skrzynek na korespondencję umieszczonych przy wejściach do administracji osiedlowych oraz siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej.

Oświadczenie dotyczące liczby zamieszkałych w lokalu osób objętych uprawnieniami wynikającymi z posiadania karty dużej rodziny