84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

KONKURS NA CYFROWĄ PISANKĘ - ROZSTRZYGNIĘTY!
Komisja konkursowa, po zapoznaniu się z pracami konkursowymi, postanowiła przyznać nagrody osobom: Lena Zub, Izabela Zub, Zuzanna Gorczyca, Wojciech Zieliński, Magdalena Zielińska, Wiktoria Tkaczyk. Ilość nadesłanych prac wskazuje na duże zainteresowanie konkursami w formie on-line oraz na twórczą kreatywność mieszkańców osiedli, którzy podczas pandemii "zaprzyjaźnili się" z komputerami podczas pracy i lekcji zdalnych. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i gratulujemy pomysłowości.

Pisanka - Lena Zub
Pisanka - Izabela Zub

 

Pisanka - Zuzanna Gorczyca
Pisanka - Wojciech Zieliński

 

Pisanka - Magdalena Zielińska
Pisanka - Wiktora Tkaczyk

 

 


Szanowni Mieszkańcy!

Zwracajmy uwagę i pamiętajmy o sąsiadach, w szczególności osobach starszych i samotnych, które mogą potrzebować pomocy w czasie epidemii koronawirusa!

Zainteresujmy się czy ktoś "za ścianą" nie potrzebuje naszej pomocy przy zrobieniu codziennych zakupów lub lekarstw. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu wraz z Fundacją Wszystko Mogę z myślą o osobach starszych, samotnych i z niepełnosprawnością, zamieszkujących zasoby Spółdzielni, oferuje pomoc w zakupie leków, żywności i niezbędnych środków czystości.

Osoby potrzebujące prosimy o zgłaszanie się pod nr telefonu: 84-63-80-334.

Osoby zainteresowane wolontariatem i pomocą osobom starszym w zakupach proszone są również o kontakt telefoniczny (84-63-80-334) lub mailowy kadry@sml.zamosc.pl

W tym trudnym okresie życzymy Państwu zdrowia i spokoju.

Zarząd Spółdzielni


Poniżej w postaci archiwum programu Acrobat Reader firmy Adobe znajdą Państwo kalendarz imprez kulturalnych na 2021 rok: 

Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych  Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w 2021 r.

Plany i zamierzenia działalności społeczno - kulturalnej na 2021 rok
      Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu od początku swojego istnienia prowadzi działalność społeczno - kulturalną w oparciu o Statut Spółdzielni. Od dnia 30.11.2007 r. kontynuację prowadzenia działalności społeczno - kulturalnej potwierdziło zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni. Wynikało to z zapisu realizacji Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych. Na początku każdego roku, wspólnie z przedstawicielami grup społecznych związanych ze Spółdzielnią, przygotowywany jest plan roczny. Celem prowadzonej działalności jest upowszechnianie kultury, kształtowanie postaw twórczych i prospołecznych. Corocznie staramy się rozwijać zainteresowania i zaspakajać potrzeby dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów poprzez propagowanie aktywnego wypoczynku, organizację czasu wolnego, udzielanie pomocy i wsparcia najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszych zasobów.

Kalendarz imprez kulturalno - oświatowych, sportowo-rekreacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego planu.

Działalność prowadzona w obrębie Osiedla Planty:

 • Klub Seniora "Pogodna Jesień" przy ul. Peowiaków 62
 • Koło Wędkarskie PZW "Padwa" przy ul. Peowiaków 62
 • Modelarnia przy ul. Peowiaków 60
 • Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Wiarus" przy ul. Peowiaków 66
Świetlica Osiedlowa przy ul. Peowiaków 68A w której znajdują się:
 1. Filia Książnicy Zamojskiej
 2. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Działalność prowadzona w obrębie Osiedla Orzeszkowej i Kilińskiego:  Świetlica Osiedlowa przy ul. Orzeszkowej 28 w której odbywają się:
 1. zajęcia Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
 2. spotkania Klubu Seniora "U Waleriana"
 3. spotkania Sekcji Brydża Sportowego
 4. zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 5. zajęcia gimnastyczne dla seniorów
Działalność prowadzona w obrębie Osiedla Reymonta:
 1. Świetlica Osiedlowa przy ul. Wiejskiej 17
 2. Filia Książnicy Zamojskiej przy ul. Wiejskiej 17

        Spółdzielnia współpracuje z wieloma podmiotami i instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianą działalnością społeczno - kulturalną. Wspólnie z Zarządem Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Zarządami Osiedli, Młodzieżowym Domem Kultury, Zamojskim Domem Kultury, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Szkołą Podstawową Nr 3, Zespołem Szkół Nr 4, Bursą Międzyszkolną Nr 1, realizuje wiele form rozrywki i aktywności dla każdej grupy wiekowej mieszkańców zasobów Spółdzielni. Kontakty z innymi podmiotami dają możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów przynoszących korzyści wszystkim stronom.

        W 2021 roku utrzymane zostaną dotychczasowe formy kół zainteresowań, które cieszą się popularnością wśród mieszkańców. Ponadto nawiązana zostanie współpraca z lokalną fundacją "Wszystko Mogę" z którą chcemy realizować spotkania/warsztaty dla mieszkańców, mające na celu integrację lokalną, a także propagować ciekawe formy spędzania czasu wolnego.

         W bieżącym roku planujemy przygotować najmłodszym uczestnikom imprezy rozrywkowe takie jak bale przebierańców i mikołajki. Z okazji Dnia Dziecka zorganizowane zostanie spotkanie plenerowe podczas którego animatorzy zapewnią liczne gry i zabawy. Planujemy również odtworzyć działalność klubu sportowego, aby tereny rekreacyjne nad rzeką Łabuńką mogły być w pełni wykorzystane. Mieszkańców aktywnych fizycznie zaprosimy na rajd rowerowy. Z uwagi na zgłaszane potrzeby ze strony mieszkańców we współpracy z Policją chcemy zorganizować warsztaty samoobrony dla kobiet.

        Młodzież będzie miała okazję zagłębić się i zdobyć wiedzę z podstaw praw aerodynamiki podczas zajęć w modelarni. Młodzi modelarze nauczą się czytania rysunków technicznych, obróbki papieru, drewna, tworzyw sztucznych i metali. Korzystając ze zdobytej wiedzy zbudują modele szybowców, latawców i balonów na ogrzane powietrze. Modelarnia od lat współpracuje z Warsztatami Terapii Zajęciowej. Uczestnicy zajęć będą brali udział w zawodach specjalistycznych na terenie miasta oraz na wyjazdach i konkursach ogólnopolskich. Z inicjatywy Spółdzielni w roku 2021 wybudowany zostanie przez Miasto Zamość specjalistyczny tor modelarski do organizowania zawodów. Będzie to jeden z niewielu torów w Polsce.

       Pod patronatem Spółdzielni nadal działać będzie Sekcja Brydża Sportowego, Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Wiarus" oraz Koło Wędkarskie PZW "Padwa" Zamość. Wędkarze, jak co roku, zorganizują zawody wędkarskie na różnych zbiornikach zlokalizowanych w okolicach Zamościa.

       Wzorem lat ubiegłych kontynuowane będą spotkania z cyklu "Ciekawy człowiek". Przy Spółdzielni działają dwa Kluby Seniora. Klub "U Waleriana" oraz Klub "Pogodna Jesień". Ideą działania Klubów jest aktywizacja i integracja seniorów zamieszkujących zasoby Spółdzielni. Seniorzy spotykać się będą przy kawie, muzyce i śpiewie oraz na imprezach okolicznościowych (tj. walentynki, dzień kobiet, andrzejki, sylwester itp.). W ramach funkcjonowania Klubów zorganizowane zostaną wycieczki oraz spotkania z innymi Klubami. W Klubach obchodzone będą rocznice i święta państwowe. Seniorzy wezmą też udział w konkursach recytatorskich i festiwalach pieśni seniorskiej.

       Osobom starszym, samotnym i z niepełnosprawnościami przed świętami Bożego Narodzenia Spółdzielnia corocznie przygotowuje akcję "Świąteczna Paczka". Dzięki sponsorom i środkom własnym najbardziej potrzebującym mieszkańcom zostaną przekazane najpotrzebniejsze artykuły spożywcze. Analizując bieżące potrzeby seniorów organizowane będą akcje pomocowe np. pomoc w podstawowych zakupach spożywczych.

      Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa zamierzamy zorganizować Piknik Rodzinny. To impreza najbardziej wyczekiwana przez mieszkańców osiedli. Piknik zostanie zorganizowany w ostatnią niedzielę sierpnia na terenach zielonych nad rzeką Łabuńką. Podczas pikniku wręczane będą nagrody w corocznym konkursie na "Najładniejszy balkon i ogródek przyblokowy". Cieszymy się, że co roku przybywa pięknie ukwieconych i zagospodarowanych balkonów i ogródków na naszych osiedlach.

      Ponadto zorganizowane zostaną tematyczne konkursy plastyczne, literackie, fotograficzne i muzyczne dla wszystkich mieszkańców.

      Z powodu wprowadzonego w marcu 2020 roku stanu epidemicznego nie udało się przeprowadzić części planowanych na ubiegły rok działań. Mamy nadzieję, że w 2021 roku obostrzenia związane z ww. stanem zostaną złagodzone i będziemy mogli realizować wszystkie założone formy działalności społeczno - kulturalnej.


Opracował Dział Organizacji i Samorządu


Do pobrania Mały Informator Seniora - opracowany przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.


Spotkanie z cyklu "Ciekawy Człowiek"  

23 września 2020 roku w świetlicy osiedlowej przy ulicy Orzeszkowej 28 w Zamościu odbyło się spotkanie z cyklu "Ciekawy człowiek". Gościliśmy Pana Huberta Chwedyka, który jest pasjonatem historii oraz kolei wąskotorowej. Jest współautorem książki "Hrubieszowskie koleje wąskotorowe" oraz autorem książki "Koleje wąskotorowe ordynacji zamojskiej". Pan Hubert opowiedział jak budowano kolej wąskotorową w naszych okolicach już od czasów pierwszej wojny światowej. Dowiedzieliśmy się z jakich materiałów były budowane tory, skąd brano siłę roboczą. Mogliśmy zobaczyć na zdjęciach mapy ówczesnych tras, przystanki kolejowe jakie były w Zamościu i okolicznych miejscowościach, lokomotywy (wygląd oryginalny i odrestaurowany), wagony oraz miejsca w których do dziś możemy podziwiać pozostałości tych tras. Pan Hubert z zawodu jest policjantem. W wolnym czasie bierze udział w rekonstrukcji okolicznych bitew, zgłębia historię regionu. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mogli słuchać opowieści Pana Huberta.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH !!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie literackim - napisanie wiersza/wspomnienia na temat życia w czasach pandemii koronawirusa

Termin składania prac 30.10.2020 r.

Do pobrania Regulamin konkursu  i  Karta zgłoszenia

 

Zapraszamy rownież dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym na plakat pt. "Jak spędziłam/łem czas wolny w czasie pandemii koronawirusa". Technika wykonania dowolna, format A4 lub A3

Termin składania prac 30.10.2020 r.

Do pobrania Regulamin konkursu  i  Karta zgłoszenia


Balkony i ogródki przyblokowe 2020 r.

 

W dniu 04.09.2020 r. w Świetlicy Osiedlowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego na ul. Wiejskiej 17 odbyło się uroczyste rozdanie nagród wyróżnionym w konkursie na "Najładniejszy balkon i ogródek przyblokowy 2020". Fundatorem nagród było Towarzystwo Ubezpieczeń "UNIQA". Nagrodzonych zostało 7 balkonów i 3 ogródki przyblokowe. Cieszymy się, że pomimo trwającej pandemii nasi mieszkańcy dbają o wygląd swoich balkonów i ogródków przyblokowych. Z każdym rokiem komisja konkursowa ma coraz trudniejsze zadanie, gdyż przybywa pięknie ukwieconych balustrad i zasadzonych powierzchni. Jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje na ręce zwycięzców! Galeria Najładniejszy balkon i ogródek - Kliknij tutaj

Organizatorzy


Stowarzyszenie "Magiczny Ogród" z siedzibą w Zamościu jest obecnie realizatorem usług w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Usługi asystenta osobistego powinny przyczyniać się do umożliwienia prowadzenia przez osoby niepełnosprawne bardziej aktywnego i samodzielnego życia oraz poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym. Mogą one polegać w szczególności na:

 • pomocy w wyjściu, powrocie oraz /lub dojazdach np. do pracy, do przychodni, na rehabilitację, zajęcia terapeutyczne, do instytucji kultury i sportu, na spacer itp.
 • pomocy w zakupach, załatwianiu spraw urzędowych,
 • pomocy i/lub asystowaniu w czasie codziennych czynności,
 • asystowaniu i wsparciu w czasie wszechstronnej aktywizacji.

Adresatami programu są pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do wcześniej wymienionego, zamieszkałe na terenie Miasta Zamościa, które wymagają wsparcia asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Limit godzin usług asystenta przypadających na jedną osobę uczestniczącą w Programie wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. Beneficjent nie ponosi odpłatności za pracę asystenta. W czasie korzystania z usług asystenta w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" osoba nim objęta nie może korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 roku poz. 1507 z późn. zm.), a także z usług, o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" oraz "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych". Usługi asystenta w ramach Programu świadczą :

 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,
 • osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

Uczestnik Programu ma możliwość samodzielnie wybrać osobę, która będzie świadczyć dla niego usługi asystenta. Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" w Zamościu będzie trwał od 27.07 do 31.12. 2020 r.

Osoby spełniające kryteria uczestnictwa w Programie (ewentualnie ich opiekunowie) oraz zainteresowane wsparciem asystenta zapraszamy do kontaktu z następującymi osobami:
Dorota Margol
tel. 507 458 222
e-mail dorota.margol@o2.pl

Barbara Kot
tel. 503 614 507
e-mail barbara.kot.@gmail.pl


IX Zawody Halowych Modeli Latających Szybowców klasy F1N

 

W dniu 17.09.2020 roku na Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu odbyły się IX Zawody Halowych Modeli Latających Szybowców klasy F1N. W Zawodach wzięło udział dziesięć zespołów zawodników z Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu miasta Zamość oraz z powiatu zamojskiego. Każda drużyna wytypowała po trzech zawodników, którzy wykonali dwie kolejki lotów po trzy w każdej. Ocenie podlegał czas lotu modelu. Do oceny końcowej kwalifikowały się dwa najlepsze wyniki każdego zawodnika z dwóch kolejek.

Współorganizatorzy Zawodów: Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej z siedzibą w Biłgoraju, Stowarzyszenie Modelarstwa Sportowego AERO ZAMOŚĆ, Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zamość oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu.

 

Wyniki zawodów:

 

Miejsce

Warsztat Terapii Zajęciowej

Suma punktów

I

Lipina Stara

202

II

Parafii św. Michała

185

III

Kresowa "Krok za krokiem"  

180

IV

Alojzów

149

V

Józefów

123

VI

Muratyn

120

VII

Zwierzyniec

98

VIII

Grabowica

89

IX

Dominikanówka

83

X

Zamość "Orlicz - Deresza"

31

 

Organizatorzy