Rada Nadzorcza

Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu

zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Spółdzielni za rok obrotowy 2014

 

1.Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego

Spółdzielni za rok obrotowy 2014 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie jest sporządzone prawidłowo oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak tez wynik finansowy Spółdzielni.

2.Oferta winna zawierać:

1) informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności,

wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty

wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, o podmiotach,

w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych;

            2) określenie składu zespołu przeprowadzającego badania, z

                wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego

     rewidenta;

3) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;

4) zobowiązanie do udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego i w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji;

5) kopię polisy ubezpieczeniowej;

6) wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego oraz za sporządzenie pisemnej opinii wraz z warunkami płatności, które winno uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania;

7) wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji.

 

Przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego winno nastąpić nie później niż w dniu 15 marca 2015 roku.

Oferty przyjmowane będą w terminie do dnia 15 października 2014 r. do godziny 15.00

Za datę oferty uważa się datę jej dostarczenia do sekretariatu Spółdzielni.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji udziela główny księgowy Spółdzielni, tel. 084 63 80 356 w terminie do dnia 15.10.2014 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 października 2014 r., w siedzibie Spółdzielni na posiedzeniu Prezydium Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienie od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

 


 

 


 

 

UWAGA - ZMIANA

WYMIANA STOLARKI I WODOMIERZY

BEZ PODATKU

 

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 10.10.2013r. dotycząca wymiany
stolarki i wodomierzy w mieszkaniach posiadających prawo odrębnej własności
do lokalu.
 
Tekst interpretacji:
 
 
 
W związku ze zmianą stanowiska Ministra Finansów do wszystkich właścicieli lokali mieszkalnych
wysłano pismo o następującej treści :
 

W dniu 10.10.2013r. ukazała się jednoznaczna i ostateczna interpretacja ogólna Ministra Finansów sygnatura DD3/033/184/CRS/13/RD-94536/13 (treść interpretacji dostępna na stronie internetowej Spółdzielni) w sprawie opodatkowania refundacji z funduszu remontowego Spółdzielni wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej i wodomierzy lokalowych. W myśl tej interpretacji kwota zwrotu otrzymana na podstawie statutu lub regulaminu Spółdzielni, nie stanowi przychodu dla właściciela mieszkania a więc nie podlega opodatkowaniu. Zmiana stanowiska Ministra Finansów wynika z orzecznictwa sądów administracyjnych w tym zakresie. W tej sprawie również nasza Spółdzielnia złożyła wniosek w Sądzie Administracyjnym. Wobec powyższego wszystkie osoby posiadające prawo odrębnej własności do mieszkania, które za latach 2009-2012 otrzymały od Spółdzielni dokument PIT-8C dotyczący częściowego zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej i wodomierzy oraz w rozliczeniu rocznym wykazały należny podatek, mogą teraz złożyć korektę zeznania podatkowego na formularzu PIT-37 bezpośrednio do Urzędu Skarbowego wraz z uzasadnieniem korekty.
Przykładowa treść uzasadnienia korekty dołączona jest do niniejszego pisma.

Wątpliwości i zapytania w tym zakresie należy kierować do biura Spółdzielni osobiście lub telefonicznie 84 638 03 42, 84 638 03 56.  

Za powstałe utrudnia wynikłe nie z winy Spółdzielni przepraszamy.
 
 

DO WYNAJĘCIA

 

Lokal użytkowy 27 m2 zlokalizowany w piwnicy PHU Smyk przy

ul. J. Piłsudskiego 17

 

DO WYNAJĘCIA

 

Lokal użytkowy 12,5 m2 zlokalizowany na parterze budynku przy ul. Redutowej 2

 

DO WYNAJĘCIA

 

Powierzchnia handlowa 34 m2 zlokalizowana na parterze PHU Sezam przy

ul. J. Piłsudskiego 12

 

DO WYNAJĘCIA

 

Lokal o powierzchni 21 m2 zlokalizowany w bloku przy ul. Peowiaków 62

Pełna oferta w formacie pdf

 

DO WYNAJĘCIA


Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Łukasińskiego w Zamościu przedkłada ofertę na wynajem ściany szczytowej budynku przy ul. Piłsudskiego 31 w Zamościu

Pełna oferta w formacie pdf

Szczegółowe informacje w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wiejskiej 17 w pokojach nr 15 i 16 oraz pod numerami tel. 84 638 03 51 lub 84 638 03 67

 

DO WYNAJĘCIA

Powierzchnie handlowe w D.T. Hetman przy ul. J.Piłsudskiego 8 w Zamościu

Pełna oferta w formacie pdf

 

Szczegółowe informacje w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wiejskiej 17 w pokojach nr 15 i 16 oraz pod numerami tel. 84 638 03 51 lub 84 638 03 67

 

 

 

 

Pn:
7-00 - 15-00
Wt:
9-00 - 17-00
Sr:
7-00 - 15-00
Cz:
7-00 - 15-00
Pt:
7-00 - 15-00

 

 Adres:

 
ul. Wiejska 17
22-400 Zamość
tel. (084) 639-36-81
fax. (084) 638-03-44
NIP: 922 000 62 80
REGON: 000 486 824
 

Przyjmowanie mieszkańców i interesantów:
 
Zarząd Spółdzielni:
- w każdy wtorek miesiąca w godz. 12:00-17:00
 
Przewodniczący Rady Nadzorczej:
- w każdy wtorek miesiąca w godz. 15:00-17:00
 

POGOTOWIE  TECHNICZNE
 
tel.  502 390 365
 
soboty, niedziele i święta
oraz dni wolne od pracy

 banner
 
 

1111a

 

Imieniny Dzisiaj: Lucjana Ewarysta
Imieniny Jutro: Jwony Sabiny
356339
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Ogólnie
13
724
3387
307855
16045
16684
356339

Copyright © 2008 - 2013. All Rights Reserved