Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej

im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu

zaprasza do składania ofert na:
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
Spółdzielni za rok obrotowy 2016

1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego
   Spółdzielni za rok obrotowy 2016 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz
   z raportem o tym, czy sprawozdanie jest sporządzone prawidłowo oraz
   rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak tez wynik
   finansowy Spółdzielni.
2. Oferta winna zawierać:
    1) informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności,
        wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu,
        o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, o podmiotach, w których
        przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych;
    2) określenie składu zespołu przeprowadzającego badania,
        z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;
    3) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych
        warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym
        sprawozdaniu finansowym;
    4) zobowiązanie do udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
        w sprawie oceny sprawozdania finansowego i w celu złożenia stosownych
        wyjaśnień i informacji;
    5) kopię polisy ubezpieczeniowej;
    6) wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego oraz za sporządzenie
        pisemnej opinii wraz z warunkami płatności, które winno uwzględniać
        wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania;
    7) wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych
        z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji.
        Przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego winno
        nastąpić nie później niż w dniu 15 marca 2017 roku.
 
Oferty przyjmowane będą w terminie do dnia 10 października 2016 r.
do godziny 15.00
Za datę oferty uważa się datę jej dostarczenia do sekretariatu Spółdzielni.
Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie,
nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Działu
Księgowości Spółdzielni, tel. 84 63 80 342 w terminie do dnia 15.10.2016 roku.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 października 2016 r., w siedzibie Spółdzielni
na posiedzeniu Prezydium Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty
oraz odstąpienie od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia
jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

 


 
 
 

DO WYNAJĘCIA

 

Lokal użytkowy na parterze 71 m2 w DT Hetman przy ul. Piłsudskiego 8A

w Zamościu.

- bezpośrednie wejście do lokalu,

- duże witryny okienne w lokalu,

- monitoring,

- parking przy lokalu

Lokal wolny od 01.12.2016r.

Szczegółowe informacje tel. 84 638 03 51 lub 84 638 03 67

 

DO WYNAJĘCIA

 

Lokal na parterze o powierzchni 63m2 ul. J. Piłsudskiego 31

- parter - bezpośrednie wejście

- miejsca parkingowe przed lokalem

- witryna okienna

- pasaż handlowy, ciąg pieszy

- budynak po remoncie

Szczegółowe informacje tel. 84 638 03 51 lub 84 638 03 67

 

DO WYNAJĘCIA

 

Lokal użytkowy w dobrej lokalizacji róg ulic Piłsudskiego i Ciepłej - w budynku PHU "SMyk" przy ul.Piłsudskiego 17:
- parking przed budynkiem
- budynek zwrócony frontem do ul. Piłsudskiego
- łatwy dojazd
- bliskość Starego Miasta
- duży ruch pieszy przy budynku (chodnik wzdłuż działki)

Cena: 780 zł. (do negocjacji)

Powierzchnia: 60 m2


Podana cena dotyczy najmu lokalu i jest kwotą netto. Najemca ponosi również dodatkowo koszty mediów (c.o., woda i energia elektryczna).

UWAGA: lokal wolny od 1 października 2016r.

 

DO WYNAJĘCIA

 

Lokal użytkowy w dobrej lokalizacji róg ulic Piłsudskiego i Ciepłej - w budynku PHU "SMyk" przy ul.Piłsudskiego 17:
- parking przed budynkiem
- budynek zwrócony frontem do ul. Piłsudskiego
- łatwy dojazd
- blisko Starego Miasta
- duży ruch pieszy przy budynku (chodnik wzdłuż działki)

 

Cena: 457,80 zł (do negocjacji)
Powierzchnia: 32,70 m2


Podana cena dotyczy najmu lokalu i jest kwotą netto. Najemca ponosi również dodatkowo koszty mediów (c.o., woda i energia elektryczna).

UWAGA: lokal wolny od 1 listopada 2016r

 

DO WYNAJĘCIA

 

Lokal użytkowy w budynku przy ul. Piłsudskiego 35 o powierzchni 46,30m2 lokal wolny.

 

DO WYNAJĘCIA

 

Lokal użytkowy o powierzchni 186,50m2 zlokalizowany przy ul. E.Orzeszkowej 28 (1 piętro)

Pełna oferta w formacie pdf

 


Szczegółowe informacje w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wiejskiej 17 w pokojach nr 15 i 16 oraz pod numerami tel. 84 638 03 51 lub 84 638 03 67

 

 

 

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Łukasińskiego w Zamościu z siedzibą przy ul. Wiejskiej 17 ogłasza:

Przetarg nieograniczony ofert na sprzątanie klatek schodowych.

Tryb zamówienia: zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone w oparciu o regulamin Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Wiejskiej 17, pokój nr 18 (Dział Gospodarki Mieszkaniowej) lub ze strony internetowej zamawiającego – www.smlukasinski.zamosc.pl;

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zakup specyfikacji w cenie 50 zł oraz wpłacenie wadium (wysokość wadium według specyfikacji) przelewem na konto: 83 1020 5356 0000 1702 0005 0831 do dnia 28.10.2015r.

Oferty prosimy składać w sekretariacie biura Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wiejskiej 17 w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - sprzątanie klatek schodowych” do dnia 27.10.2015r. do godz. 1700.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu 28.10.2015r. bez udziału oferentów.

Przetarg zostanie zamknięty do dnia 16.11.2015r. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie po jego zakończeniu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo:

- do prowadzenia negocjacji z niektórymi oferentami w sprawie wysokości ceny.

- swobodnego wyboru oferty.

- zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

- unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

Informacji związanych z przetargiem udziela Dział Gospodarki Mieszkaniowej SM, Tel. 84 638 03 53, lub 84 639 36 81 w. 353.”
Pn:
7-00 - 15-00
Wt:
9-00 - 17-00
Sr:
7-00 - 15-00
Cz:
7-00 - 15-00
Pt:
7-00 - 15-00

 

 Adres:

 
ul. Wiejska 17
22-400 Zamość
tel. (084) 639-36-81
fax. (084) 638-03-44
NIP: 922 000 62 80
REGON: 000 486 824
 

Przyjmowanie mieszkańców i interesantów:
 
Zarząd Spółdzielni:
- w każdy wtorek miesiąca w godz. 12:00-17:00
 
Przewodniczący Rady Nadzorczej:
- w każdy wtorek miesiąca w godz. 15:00-17:00
 

POGOTOWIE  TECHNICZNE
 
tel.  502 390 365
 
soboty, niedziele i święta
oraz dni wolne od pracy

 banner
 
 

1111a

 

Imieniny Dzisiaj: Urszuli Hilarego
Imieniny Jutro: Filipa Korduli
881577
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Ogólnie
374
669
2210
836897
8666
11264
881577

Copyright © 2008 - 2013. All Rights Reserved