84 639 36 81   sekretariat@sml.zamosc.pl

Witamy na stronie internetowej

Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu

Wydarzenia

Na podstawie §36 ust. 1 Statutu Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego zawiadamia, że w terminach 08.06.2017 r. - 21.06.2017 r.

Czytaj więcej

Przetargi ogłoszone przez Spółdzielnię Mieszkaniową im.W. Łukasińskiego w Zamościu

Czytaj więcej

Oferta wynajmu lokali użytkowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego.
Informacji udziela Dział Członkowsko Lokalowy pok.nr 15, tel 84 638 03 51; e-mail: lokalowy@sml.zamosc.pl

Czytaj więcej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego zaprasza dzieci na wystawę zwierząt domowych pn. ,,MOJE ULUBIONE ZWIERZĄTKO,,. Wystawa odbędzie się w świetlicy osiedlowej w dniu 19.05.2017 r. o godz. 1600. Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o zaopatrzenie zwierząt w smycze, kagańce i klatki. Podczas spotkania odbędzie się także pogadanka z lekarzem weterynarii. Dla uczestników wystawy przewidziane są pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Nr kontaktowy dział OiZ tel. 84 6380334

Czytaj więcej

Ogłoszenia

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z planami remontowymi naszej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2017.

Czytaj więcej

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z kalendarzem imprez kulturalnych na rok 2016 .
Pragniemy również zaprosić Państwa do naszej świetlicy na zajęcia sportowo-rekreacyjne.

Czytaj więcej

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi (różnica między osiągniętymi przychodami, a poniesionymi kosztami) na dzień 31.12.2016 r. po uwzględnieniu wyników z poprzednich lat zamknęła się wynikiem ujemnym w wysokości (-) 710 416,30 zł kształtował się następująco: (+) 150 380,12 zł (dodatni) 11 nieruchomości (-) 860 796,42 zł (ujemny) 42 nieruchomościach. Wynik finansowy netto na pozostałej działalności Spółdzielni na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 680 172,23 zł.

Czytaj więcej

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego z siedzibą w Zamościu jest właścicielem i zarządcą obiektów handlowych i usługowych o łącznej powierzchni ponad 10 tys. m2.

Czytaj więcej

Spółdzielnia w obiektywie...

 

Zapraszamy do oglądania fotorelacji z życia naszej Spółdzielni. Poniżej prezentujemy losowe zdjęcia. Więcej zdjęć w galerii w zakładce SM w obiektywie.

Wirtualny spacer

Zapraszamy Państwa na wirtualny spacer uliczkami naszych osiedli. Miłej zabawy!

Idę na spacer

Strefa mieszkańca

     

odwiedziło nas: