OGŁOSZENIE

 


            Na podstawie § 36 ust.1 Statutu Zarząd Spółdzielni zawiadamia,
że w dniach 27.05 – 02.06.2015 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków z następującym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie i wybór prezydium

2.Przyjęcie porządku obrad

3.Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w składzie 3 osób

4.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków w składzie 3 osób

5.Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia

6.Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2014 rok

7.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok

8.Przedstawienie wniosków wynikających z listu polustracyjnego
   z działalności Spółdzielni za lata 2012 - 2014

9.Dyskusja

10.Podjęcie uchwał w sprawach:

     a)przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2014 rok

     b)przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok

     c)zatwierdzenia sprawozdania finansowego

     d)podziału nadwyżki bilansowej

     e)zbycia prawa własności do nieruchomości gruntowej położonej przy
       ul. Piłsudskiego w Zamościu

     f)udzielenie absolutorium członkom Zarządu

11.Przyjęcie wniosków z obrad części Walnego Zgromadzenia do bieżącej realizacji przez organy Spółdzielni

12.Zamknięcie obrad

 

Protokoły z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia z 2014 roku, Regulamin Walnego Zgromadzenia, informacja z realizacji wniosków, sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia wyłożone będą – z możliwością zapoznania się – w biurze Spółdzielni przy ul. Wiejskiej 17 pok. nr 17 (dział O i Z) w terminie od 05.05.2015 r. do 26.05.2015r.

 

 

Harmonogram zebrań cząstkowych Walnego Zgromadzenia 2015r

 

I   Część - Oś. Planty 27.05.2015r. godz. 17:00 Szkoła podstawowa nr 10

II  Część - Oś. Lubelskie Przedmieście, Kilińskiego 28.05.2015r. godz. 17:00

    Świetlica ul. E.Orzeszkowej 28

III Część - Budynek - Radecznica ul. Parkowa 2 29.05.2015r. godz. 15:30

     Stołówka szpitala

IV  Część - Członkowie oczekujący 29.05.2015r. godz. 15:30 Świetlica

     ul. Wiejska 17

V   Część - Oś. E. Orzeszkowej, Oboźna 01.06.2015r. godz. 17:00 Świetlica

     ul. E.Orzeszkowej 28

VI  Część - Oś. Reymonta, Szwedzka-Brzozowa, Lubelska 02.06.2015r.

     godz. 17:00 Świetlica ul. Wiejska 17

 

 

 

 

 

 

DO WYNAJĘCIA

 

Lokal użytkowy o powierzchni 14m2 zlokalizowany przy ul. Wiejskiej 17

Pełna oferta w formacie pdf

 

DO WYNAJĘCIA

 

Lokal użytkowy o powierzchni 46m2 zlokalizowany przy ul. Piłsudskiego 35

Pełna oferta w formacie pdf

 

DO WYNAJĘCIA

 

Lokal użytkowy o powierzchni 27,20m2 zlokalizowany przy ul. Piłsudskiego 17 (PHU Smyk)

Pełna oferta w formacie pdf

 

DO WYNAJĘCIA


Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Łukasińskiego w Zamościu przedkłada ofertę na wynajem ściany szczytowej budynku przy ul. Piłsudskiego 10 w Zamościu

Pełna oferta w formacie pdf

Szczegółowe informacje w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wiejskiej 17 w pokojach nr 15 i 16 oraz pod numerami tel. 84 638 03 51 lub 84 638 03 67

 

 

 

 

 

 

Pn:
7-00 - 15-00
Wt:
9-00 - 17-00
Sr:
7-00 - 15-00
Cz:
7-00 - 15-00
Pt:
7-00 - 15-00

 

 Adres:

 
ul. Wiejska 17
22-400 Zamość
tel. (084) 639-36-81
fax. (084) 638-03-44
NIP: 922 000 62 80
REGON: 000 486 824
 

Przyjmowanie mieszkańców i interesantów:
 
Zarząd Spółdzielni:
- w każdy wtorek miesiąca w godz. 12:00-17:00
 
Przewodniczący Rady Nadzorczej:
- w każdy wtorek miesiąca w godz. 15:00-17:00
 

POGOTOWIE  TECHNICZNE
 
tel.  502 390 365
 
soboty, niedziele i święta
oraz dni wolne od pracy

 banner
 
 

1111a

 

Imieniny Dzisiaj: Magdaleny Bogumily
Imieniny Jutro: Karola Ferdynanda
534801
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Ogólnie
189
792
3051
486103
17128
17278
534801

Copyright © 2008 - 2013. All Rights Reserved